Praca w Gdańsku i okolicach: Z-ca kierownika / specjalista ds. nadzoru bud.

Gdański Urząd Pracy
Z-ca kierownika / specjalista ds. nadzoru bud.
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/9382
OBOWIĄZKI:
Nadzór nad realizacją robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, zatwierdzonym planem remontów i umowami zawartymi z wykonawcami, bieżąca kontrola obmiarów robót sporządzanych przez wykonawców, w tym obmiarów robót zanikowych rozliczanie wykonanych robót budowlanych zgodnie z zawartymi umowami, terminowe i rzetelne sprawdzanie faktur za zrealizowane robotyi przekazywanie ich zespołowi fin.-księg. do realizacji, bieżące i staranne prowadzenie dokumentacji swej pracy, znajomość i przestrzeganie w toku bieżącej pracy obowiązujących zasad bhp i p.poż.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

znajomość obsługi programu NORMA, umiejętność kosztorysowania oraz znajomość WORD I EXCEL. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 6 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy