Praca w Gdańsku i okolicach: Wychowawca

Gdański Urząd Pracy
Wychowawca
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/9024
OBOWIĄZKI:
1) zapewnienie bezpośredniej opieki i bezpieczeństwa podopiecznym,2) realizacja Indywidualnego Planu Pracy z dzieckiem i rodziną,3) organizowanie zajęć indywidualnych i zespołowych powierzonej grupy wychowanków,4) przygotowywanie wychowanków do samodzielnego życia w pełnym zakresie obowiązków domowych dnia codziennego,5) stała współpraca z pedagogiem, psychologiem, pracownikiem socjalnym, służbą zdrowia,6) stała współpraca ze szkołami, sądem rodzinnym, policją, opiekunami prawnymi,7) prowadzenie indywidualnej dokumentacji wychowanka.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

1) wykształcenie wyższe licencjat lub wyższe magisterskie, kierunek: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub resocjalizacja, praca socjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,4) nieposzlakowana opinia,5) obywatelstwo polskie,6) pełna zdolność do czynności prawnych

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 150 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy