Praca w Gdańsku i okolicach: Wychowawca świetlicy

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Wychowawca świetlicy
Miejsce pracy: Banino
Numer: StPr/21/0423
OBOWIĄZKI:

Nauka oraz pomoc w : - prowadzeniu zajęć swietlicowych lub pomoc podczas edukacyjno-wychowawczych - prowadzeniu projektów dodatkowych w ramach wychowawstwa - organizacji i realizacji wyjść i wycieczek - organizacji i realizacji zajęć dodatkowych - organizacji i realizacji uroczystości - prowadzeniu dokumentacji (arkusze oceny, arkusze zajęć, dzienniki itp - udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom - spełnianiu czynności opiekuńczych, wychowawczych i higienicznych w stosunku do dzieci - ocenianiu poziomu rozwoju psychomotorycznego dziecka w zakresie wszystkich sfer rozwojowych - organizowaniu najkorzystniejszych warunków wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka - planowaniui organizowaniu wszystkich typów zabaw, kształtowaniu u dzieci pozytywnych przyzwyczajeń i nawyków oraz rozwijanie osobowości dziecka - zapobieganiu chorobom zakaźnym i udzielanie pierwszej pomocy - dbaniu o czystość stanowiska pracy - wykonywaniu innych zadań związanych z podanymi wyżej

Miejsce pracy:

Banino


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 440 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

APLIKUJ TERAZ