Praca w Gdańsku i okolicach: Trainee - O2C Department

Trainee - O2C Department
LOCATION:
Gdańsk

Join our Order to Cash Department and became a part of one of three experienced credit control teams, shaping ARLA’s effective cash flow. We are the guardians of the credit policy and ARLA’s receivables by taking care of our customers and delivering professional and efficient service to all of our stakeholders. Besides ensuring business transactions are properly accounted, we gain experience within international environment, develop our skills, try new solutions and contribute to various projects beyond our regular responsibilities.

 

Welcome to Global Shared Services in Gdansk

Arla is a global farmer-owned organisation that is behind many well-known and loved brands, including Arla Apetina®, Castello®, Lurpak® and many, many more.

 

As a Trainee in O2C department, you become a part of our Global Shared Services in Gdansk. Here, you won’t find factory machines or farmers. Instead, you will join over 400 colleagues dedicated to supporting all of Arla with IT, HR, financial and procurement operations. Joining us, you will take part in our mission to make a real difference for colleagues near and far.

 

With over 10 years of existence in Gdansk, we offer you a lot of knowledge and the opportunity to partake in challenging and exciting innovation projects. As a part of the Arla organisation, you will also enjoy a Scandinavian, collaborative work culture. We are all on first name terms with each other, and we truly appreciate diversity and individuality.

About the job

 

While handling credit control processes you will contribute to performance culture within O2C department. After all, we got to where we are because were passionate about what we do.

 

Your main tasks would be:
 • Handling processes within Collection and Disputes area to secure on time payment of receivables
 • Following up on outstanding debts through outbound/inbound calls and other forms of contact
 • Periodic reporting to relevant Business units
 • Registering and resolving disputes and queries from customers
 • Maintains effective and efficient communication with internal and external customers

Another part of your job would be participation in process improvement projects and support to direct supervisor in other assigned tasks.


About the job

 

While handling credit control processes you will contribute to performance culture within O2C department. After all, we got to where we are because were passionate about what we do.

 

Your main tasks would be:
 • Handling processes within Collection and Disputes area to secure on time payment of receivables
 • Following up on outstanding debts through outbound/inbound calls and other forms of contact
 • Periodic reporting to relevant Business units
 • Registering and resolving disputes and queries from customers
 • Maintains effective and efficient communication with internal and external customers

Another part of your job would be participation in process improvement projects and support to direct supervisor in other assigned tasks.

Who are you?

 

We are looking for someone, who:
 • Is a graduate / student in finance and accounting or similar area
 • Has high interpersonal and communication skills
 • Is team oriented and represents proactivity in dealing with issues
 • Shows positive attitude and engagement
 • Is open to change and improvements
 • Speaks English fluently
What do we offer?
 • International operating environment
 • Scandinavian working style & no dress code,
 • Trainings with experts & professional induction in a new position
 • Flexible working time
 • Development possibilities while taking part in internal projects in the area of finance
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach przez Arla Global Shared Services spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 103A, w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, przeprowadzonego przez Arla Global Shared Services Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 RODO, informuje się, iż Administratorem państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji jest Arla Global Shared Services Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 103A. Dane kontaktowe do Administratora w sprawie ochrony danych osobowych: onehr@arlafoods.com. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji projektu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa (art. 22(1) k.p.) oraz zgoda (Art. 6 ust. 1 a RODO). Dane osobowe mogą być przekazywane (ujawniane) organom publicznym wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora danych w toku procesu rekrutacji ze względu na wykorzystywane metody i narzędzia. Dane przechowywane będą w przypadku osób, z którymi zostanie zawarta umowa o pracę przez czas trwania umowy, a następnie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, natomiast dane osób, z którymi nie zostanie zawarta umowa o pracę przez okres 1 roku kalendarzowego, następnie dane zostaną zanonimizowane. Informuje się o następujących przysługujących prawach:
 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych danych przetwarzanych na podstawie umowy lub na podstawie zgody (Kontakt do administratora: dataprivacy@arlafoods.com).
 7. prawo wycofania zgody co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, przed jej wycofaniem,
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane. Informuje się, iż w procesie realizacji postanowień umowy nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie. Administrator danych nie przewiduje zmiany celu przetwarzania danych osobowych.
Find out your future workplace
APLIKUJ TERAZ