Praca w Gdańsku i okolicach: Technik Laboratoryjny w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji

Technik Laboratoryjny w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji
Miejsce pracy: Gdańsk
R/57R27/AB

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • przygotowywanie ćwiczeń mikroskopowych i z analizy fitochemicznej, w zakresie surowców roślinnych oraz odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego,
 • pomoc techniczna w czasie trwania zajęć,
 • przygotowywanie zestawów surowców do mikroskopowych ćwiczeń w zakresie analizy morfologiczno-anatomicznej,
 • przygotowywanie zamówień: na szkło laboratoryjne, odczynniki chemiczne i zioła etc.,
 • prowadzenie elektronicznej ewidencji wszystkich będących w użytkowaniu substancji chemicznych i sprzętu oraz szkła laboratoryjnego,
 • prowadzenie i nadzór nad magazynami chemicznymi, w tym również obsługa bunkra ze składowanymi tam substancjami chemicznymi,
 • wydawanie i przyjmowanie szkła i sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb pracowników i studentów wykonujących prace magisterskie,
 • pomoc techniczna w pracach badawczych,
 • specjalistyczne mycie szkła laboratoryjnego,
 • zbiór surowców roślinnych, suszenie i przygotowanie do ćwiczeń, w tym prowadzenie magazynu ziół,
 • konserwacja sprzętu laboratoryjnego i drobnego inwentarza,
 • pomoc w przygotowaniu kasacji /zużytej aparatury, bielizny, mebli/ i nadzór techniczny przy inwentaryzacji,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • co najmniej dyplomu ukończenia szkoły średniej, policealnej lub technikum o profilu chemicznym, laboratoryjnym, analitycznym,
 • mile widziane: doświadczenie zawodowego na podobnym stanowisku minimum 5 lat,
 • biegłości zawodowej w samodzielnym wykonywaniu zlecanych analiz specjalistycznych z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych,
 • dobrej komunikacji i otwartości w relacjach z innymi pracownikami.

OFERUJEMY:

 • umowę na zastępstwo,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.