Praca w Gdańsku i okolicach: Stypendysta w Zakładzie Onkologii Translacyjnej

Gdański Uniwersytet Medyczny


poszukuje kandydata na stanowisko

Stypendysta w Zakładzie Onkologii Translacyjnej
Miejsce pracy: Gdańsk
R/3R22/WCH

Kandydat spełniający wymagania weźmie udział w realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu OPUS 2- + LAP, UMO-2020/39/I/NZ5/03434, pt. „Genomiczne profilowanie krążących markerów i sparowanych guzów pierwotnych od chorych na raka piersi”, kierowanego przez dr Aleksandrę Markiewicz.

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • realizowanie zadań badawczych w ramach projektu "Genomiczne profilowanie krążących markerów i sparowanych guzów pierwotnych od chorych na raka piersi" realizowanego w Zakładzie Onkologii Translacyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • badania będą polegały na izolacji i charakterystyce komórek nowotworowych w guzach pierwotnych, a także krążących komórek nowotworowych od chorych na raka piersi w celu identyfikacji celów molekularnych dla dokładniejszego doboru terapii,

bardziej szczegółowy opis można znaleźć pod adresem
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-09-30apsv2/streszczenia/498607-en.pdf

 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • tytuł magistra biologii, biotechnologii, biologii medycznej lub pokrewny,
 • duże zainteresowanie biologią nowotworów i onkologią translacyjną,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie),
 • doświadczenie w podstawowych technikach biologii molekularnej; wcześniejsze doświadczenie w hodowli eukariotycznych linii komórkowych, znajomość onkologii molekularnej nie jest niezbędna, ale będzie postrzegana jako atut,
 • motywacja, kreatywność, zdolność do samodzielnej pracy w sposób zorganizowany, dokładny i rzetelny; entuzjazm w zdobywaniu nowych umiejętności.

OFERUJEMY:

 • umowę o stypendium
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska,
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość pracy nad innowacyjnymi projektami onkologicznymi o charakterze translacyjnym z wykorzystaniem nowych technologii, współpraca z multidyscyplinarnym zespołem obejmujących lekarzy, biologów molekularnych i biostatystyków,
 • możliwość wymiany międzynarodowej z jednostkami naukowymi współpracującymi w ramach projektu,
 • bezpośredni nadzór doświadczonych naukowców,
 • dostęp do dobrze zorganizowanego, interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich w ramach Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii UG i GUMed,
 • stymulujące środowisko badawcze, w którym rozwój naukowy jest stale wspierany,
 • możliwość wniesienia znaczącego wkładu w badania genetyczne i onkologiczne.
APLIKUJ TERAZ