Praca w Gdańsku i okolicach: Stypendysta w Zakładzie Onkologii Translacyjnej

Kandydat spełniający wymagania weźmie udział w realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu OPUS, UMO-2020/39/B/NZ5/01258, pt. „Identyfikacja potencjalnych markerów wczesnego wykrywania progresji i umożliwiających wybór terapii celowanej w przerzuty w raku gruczołu krokowego”, kierowanego przez dr Natalię Bednarz-Knoll.

Stypendysta w Zakładzie Onkologii Translacyjnej
Miejsce pracy: Gdańsk
R/107R21/WCH

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • transport i procesowanie próbek klinicznych, w tym krwi,
 • wykonywanie barwień immunohistochemicznych i immunofluorescencyjnych,
 • analiza transkryptomiczna,
 • tworzenie baz danych,
 • analiza statystyczna.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • bardzo dobrej znajomości biologii molekularnej,
 • doświadczenia w pracy laboratoryjnej, w tym pracy z materiałem klinicznym, a także preferencyjnie doświadczenia w badaniu biologii raka gruczołu krokowego,
 • znajomości narzędzi statystycznych (np. SPSS, R) i doświadczenia w ich używaniu,
 • bardzo dobrej znajomości j. angielskiego,
 • odpowiedzialności, systematyczności oraz krytycznego myślenia,
 • umiejętności pracy indywidualnej i w zespole.

OFERUJEMY:

 • umowę stypendium na okres 24 i 36 miesięcy w wysokości 1000 PLN/miesiąc,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska,
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej.

FORMALNE KRYTERIA APLIKOWANIA:

Stypendysta zostanie zatrudniony zgodnie z dokumentacją dostępną w ogłoszeniu o konkursie OPUS 20 - LINK

Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia przez nią realizacji zadań w projekcie badawczym spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

 • jest studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski;
 • jest uczestnikiem studiów doktoranckich;
 • jest doktorantem w szkole doktorskiej

Stypendium naukowe NCN można pobierać, jeżeli przez cały okres realizacji zadań w projekcie badawczym stypendysta spełnia którekolwiek z powyższych kryteriów.
Stypendysta, który przestaje spełniać kryterium, na podstawie którego przyznano mu stypendium naukowe NCN, i który nie spełnia żadnego z pozostałych kryteriów, może pobierać stypendium naukowe NCN przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Stypendium naukowe NCN można łączyć z innymi stypendiami oraz wynagrodzeniami finansowanymi ze środków NCN przyznanymi w ramach więcej niż jednego projektu badawczego z tym, że łączna kwota pobieranych stypendiów i wynagrodzeń nie może przekroczyć 5000 zł miesięcznie.

APLIKUJ TERAZ