Praca w Gdańsku i okolicach: Strażnik działu ochrony

Gdański Urząd Pracy
Strażnik działu ochrony
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/6487
OBOWIĄZKI:
Służba w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby. Praca od poniedziałku do niedzieli, w zakresie godzin 6-18.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

preferowane posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego, wymagana umiejętność podporządkowania się hierarchicznej strukturze oraz dyspozycyjność. Wymagania które ma spełniać osoba ubiegajaca się o służbę w Służbie Więziennej to: posiadać obywatelstwo polskie, posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystać z pełni praw publicznych, powinna być osobą która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo, dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Mianowanie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 703 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy