Praca w Gdańsku i okolicach: Strażnik działu ochrony służby więziennej

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
Strażnik działu ochrony służby więziennej
Miejsce pracy: Wejherowo
Numer: StPr/21/1812
OBOWIĄZKI:
Realizacja, na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, zadań w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Rodzaj zatrudnienia: służba przygotowawcza.ZAPEWNIAMY: stabilne zatrudnienie, ochronę prawną, możliwość szkolenia zawodowego oraz szereg świadczeń finansowych (dodatkowe wynagrodzenie roczne, "mundurówka", nagrody pieniężne, dopłata do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie, atrakcyjne ubezpieczenie grupowe). Data rozpoczęcia pracy I i II kwartał 2022 r.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

- obywatelstwo polskie- uregulowany stosunek do służby wojskowej- możliwość korzystania z pełni praw publicznych- osoba dająca rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań oraz zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych- osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której ie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo- co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe- zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby

Miejsce pracy:

Wejherowo


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 703 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie