Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy wychowawca - koordynator

Gdański Urząd Pracy
Starszy wychowawca - koordynator
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/9026
OBOWIĄZKI:
1) opracowywanie projektów harmonogramów pracy,2) organizowanie zastępstw w przypadku nieplanowanych absencji pracowników,3) nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji wychowanków,4) nadzór nad zaopatrzeniem wychowanków w odzież, obuwie, bieliznę, przybory szkolne itp. 5) kierowanie wychowanków do poszczególnych wychowawców, którzy kierują procesem wychowawczym dziecka,6) zapewnienie bezpośredniej opieki i bezpieczeństwa podopiecznym,7) realizacja Indywidualnego Planu Pracy z dzieckiem i rodziną,8) organizowanie zajęć indywidualnych i zespołowych powierzonej grupy wychowanków,9) stała współpraca ze szkołami, sądem rodzinnym, policją, opiekunami prawnymi,10) stała współpraca z pedagogiem, psychologiem, pracownikiem socjalnym, służbą zdrowia.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

1) wykształcenie wyższe licencjat lub wyższe magisterskie, kierunek: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub resocjalizacja, praca socjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,4) nieposzlakowana opinia,5) obywatelstwo polskie,6) pełna zdolność do czynności prawnych

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 350 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy