Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 79382

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa
przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w
siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku
to: komputer, telefon, drukarka, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • wykonywanie badań i wydawanie opinii zgodnie z obowiązującymi w laboratorium procedurami, zasadami nauki i wiedzy kryminalistycznej w zakresie posiadanych uprawnień,
 • wykonywanie badań kryminalistycznych (m.in. badań jakościowych i ilościowych materiałów wybuchowych i ich prekursorów) i sporządzanie na ich podstawie opinii z zakresu badań materiałów i urządzeń wybuchowych na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
 • realizacja czynności na oględzinach miejsc zdarzeń dotyczących ujawnienia i użycia materiałów wybuchowych m.in. ich lokalizowanie, rozpoznawanie,
 • realizacja czynności kryminalistycznych na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
 • nadzór nad wyposażeniem badawczym. Kontrolowanie poprawności działania oraz dokonywanie konserwacji specjalistycznego wyposażenia w postaci chromatografu gazowego GC/FID oraz GC/MS, skaningowego mikroskopu elektronowego z mikroanalizatorem rentgenowskim typu EDS, wysokosprawnego chromatografu cieczowego HPLC z detektorem DAD w pracowni chemicznej oraz dopuszczanie ich do badań po analizie uzyskanych parametrów,
 • nadzór nad badaniami ilościowymi narkotyków oraz materiałów wybuchowych, opracowywanie wyników,
 • przygotowywanie niezbędnych odczynników chemicznych, planowane opracowywanie nowych matod badawczych oraz tworzenie procedur chemicznych z uwzględnieniem czasu i terminu ich wykonania.
 • kontrola i bezpośredni nadzór nad pracą certyfikowanego specjalisty oraz dwóch techników laboratoryjnych wykonujących badania jakościowe i ilościowe substacji chemicznych w oparciu o specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie (Turbochrom, Class-VP),
 • nadzór merytoryczny nad kandydatami na biegłego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunkowe co najmniej z tytułem magistra chemii/biochemii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze pracy w laboratoriach badawczych
 • posiadanie specjalistycznych uprawnień niezbędnych do wykonywania pracyna stanowisku ds. badań kryminalistycznych i wydawania opinii,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego obejmująca znajomość specjalistycznego języka technicznego,
 • bardzo dobra znajomość technik analitycznych,
 • umiejętność obsługi sprzętu analitycznego (spektrofotometru w podczerwieni, pipet),
 • wiedza z zakresu chromatografii,
 • umiejętność współpracy w zespole i komunikatywność,
 • umiejętność argumentowania, kreatywność i inicjatywa, umiejętność negocjacji z zastosowaniem zarówno ustępstw jak również zdecydowania do braku zastosowanie odstępstwa,
 • umiejętność stosowania obowiązujących procedur i przepisów w praktyce,
 • odporność na stres, samodzielność, dokładność i rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie przy realizacji projektów badawczych,
 • prawo jazdy kat. B oraz doświadczenie w prowadzeniu pojazdów,
 • znajomość specjalistycznych programów komputerowych i wyposażenia,
 • dyspozycyjność,
 • znajomość normy ISO/IEC 17025.
APLIKUJ TERAZ