Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy specjalista

Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 76579

Warunki pracy


 • praca biurowa przy monitorze ekranowym przy natruralnym i sztucznym oświetleniu

 • podstawowe wyposażenie stanowiska: komuter telefon, drukarka

 • większość zadań wykonywana jest w pozycji siedzącej

 • bariery architektoniczne - brak wind oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

Zakres zadań

 • realizacja zadań inspektora ochrony danych, poprzez: zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w KPP Pruszcz Gdański i jednostkach podległych
 • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami
 • opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych dla ochrony danych w zależności od ich kategorii i poziomu zagrożeń
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych
 • prowadzenie rejestru wszystkich zbiorów danych przetwarzanych w jednostce organizacyjnej
 • wykonywanie zadań określonych w politykach bezpieczeństwa dla systemów informatycznych Policji i manualnych zbiorów danych osobowych
 • realizacja zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych w dokumentach bezpieczeństwa tych systemów i sieci teleinformatycznych Policji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub na podobnym stanowisku
 • znajomość przepisów związanych z realizacją zakresu zadań
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • umiejętność sprawnej obsługi typowych urządzeń biurowych, w tym znajomość programów informatycznych MS Office, MS Word, Excel
 • dobra organizacja pracy własnej, dokładność, systematyczność
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji w sposób precyzyjny
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ