Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 138362

Warunki pracy

Praca w środowisku biurowym, w siedzibie urzędu, na II piętrze budynku komendy. Na parter budynku prowadzi droga przystosowana dla wózków inwalidzkich - bez stopni i przeszkód. W budynku znajduje się winda, której gabaryty gwarantują swobodny przejazd osób niepełnosprawnych. Winda wyposażona jest w klawiaturę z alfabetem Braille-a, komunikację głosową i telefon alarmowy. Na parterze i piętrach od 1 do 4 dostępne są korytarze dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na IV piętrze budynku komendy.
Narzędzia pracy: fax, drukarki, kserokopiarka, komputer.

Zakres zadań

 • Prowadzenie prac związanych z obsługą księgową państwowego funduszu celowego – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej: księgowanie operacji finansowych, dekretacja zobowiązań i ich likwidacja, bieżąca obsługa Komend Powiatowych/Komend Miejskich PSP w zakresie realizacji Umów i ich rozliczeń (dotacje).
 • Prowadzenie prac związanych z obsługą księgową sum na zlecenie Państwowej Straży Pożarnej: księgowanie operacji finansowych, dekretacja zobowiązań i ich likwidacja, bieżąca obsługa Komend Powiatowych/Komend Miejskich PSP w zakresie przekazywania środków pieniężnych.
 • Prowadzenie prac związanych z obsługą księgową majątku trwałego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej: księgowanie operacji finansowych, uzgadnianie sald.
 • Prowadzenie korespondencji Wydziału Finansowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
 • Zastępowanie pracownika obsługującego zobowiązania i ich likwidację w zakresie działalności podstawowej oraz rozliczającego delegacje służbowe i księgującego gwarancje ubezpieczeniowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe , kierunek: ekonomia lub rachunkowość
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości w strukturach PSP lub powyżej 4 lat w księgowości administracji publicznej
 • Znajomość Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w zakresie obsługi i funkcjonowania Funduszu Wsparcia
 • Bardzo dobra znajomość i obsługa pakietu MS Office, szczególnie programów Word i Excel
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi systemu finansowego FORTECH i systemu EZD.
 • Znajomość przepisów w sprawie przekazywania i rozliczania dotacji budżetowych.
 • Rzetelność i dokładność.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Wysoka etyka zawodowa i kultura osobista.
 • Samodzielność i komunikatywność.
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych oraz sporządzania projektów aktów normatywnych.
 • Umiejętność pracy w zespole.