Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy specjalista

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kartuzach
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Kartuzy
Ogłoszenie o naborze Nr 135560

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu i w terenie (pow. kartuski).

Zakres zadań

 • 1. przeprowadzanie oględzin i kontroli w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego w celu weryfikacji stanów faktycznych z zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów prawa budowlanego;
 • 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości PINB w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych;
 • 3. uczestniczenie w obowiązkowych kontrolach w przedmiocie dopuszczenia obiektów do użytkowania;
 • 4. weryfikacja dokumentów związanych z zakończeniem budów w celu oddania obiektów do użytkowania;
 • 5. uczestniczenie w postępowaniach wyjaśniających przyczyny powstania katastrofy budowlanej;
 • 6. prowadzenie rejestrów w programie ESTIMA w zakresie prowadzonych spraw;
 • 7. znajomość programów ActaFlow, MS Office

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata pracy w nadzorze budowlanym lub 3 lata pracy w administracji arch. – bud.
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, rozporządzeń z zakresu budownictwa oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ