Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy Specjalista ds. oceny ryzyka ubezpieczeń życiowych

SALTUS TU ŻYCIE S.A. z siedzibą w Sopocie

poszukuje osoby na stanowisko

Starszy Specjalista ds. oceny ryzyka ubezpieczeń życiowych
Miejsce pracy: Sopot
Nr ref.: SORUŻ/TU/12/2020
Zadania na stanowisku:
 • ocena ryzyka w ubezpieczeniach życiowych (indywidualnych i grupowych) dla wniosków o zawarcie umowy i zmiany zakresu ochrony na polisach w ramach kompetencji,
 • udział w inicjatywach na wszystkich etapach projektu (od koncepcji produktu, do ustalenia jego kształtu, reguł underwritingowych, negocjowania warunków reasekuracyjnych, testów i wdrożenia),
 • tworzenie procedur underwritingowych,
 • bieżąca analiza portfela ubezpieczeń indywidualnych i grupowych, w tym typowanie umów wymagających modyfikacji,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi odpowiadającymi za sprzedaż,
 • wdrażanie optymalizacji w procesach obsługiwanych przez zespół.
Od kandydatów oczekujemy:
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku underwritera w ubezpieczeniach na życie,
 • znajomości rynku ubezpieczeń na życie,
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • otwartości w poszukiwaniu rozwiązań i kreatywności,
 • komunikatywności i umiejętności argumentowania swojego stanowiska oraz formułowania rekomendacji,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • wykształcenia wyższego,
 • dobrej znajomości pakietu MS Office.
Oferujemy:
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • dodatki dla pracowników: dofinansowanie urlopu, PPE, ubezpieczenie zdrowotne; ubezpieczenie na życie; dostęp do programu Multisport, świąteczne upominki, możliwość dołączenia do grupy sportowej, 
 • dobrą lokalizację biura, w centrum Sopotu,
 • ruchomy rozkład czasu pracy i możliwość pracy zdalnej.
Decydując się na udział w procesie rekrutacyjnym związanym z powyższym ogłoszeniem o pracę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Dane te będą przetwarzane przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, jako administratora(ów) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest art. 22 1 kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO * . W związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym dane osobowe będą przechowywane przez nas po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy.

Podanie danych w zakresie wskazanym w art. 22 1 §1 kodeksu pracy jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie może uniemożliwić prawidłowe jego przeprowadzenie. Podanie danych osobowych wykraczających poza ten zakres, w tym wizerunku pozostaje całkowicie dobrowolne.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, którym administrator(rzy) zlecił(li) czynności w zakresie przeprowadzenia działań rekrutacyjnych, przechowywania dokumentacji lub utrzymania systemów informatycznych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@saltus.pl lub telefonicznie pod numerem 801 888 666.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie prawa:
1. cofnięcia w dowolnym czasie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia,
3. usunięcia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 17 RODO,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
5. przenoszenia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
7. interwencji u administratora lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
APLIKUJ TERAZ