Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 88058

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca przy komputerze przez co najmniej 4 godziny na dobę


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak schodołazu, drzwi nieodpowiedniej szerokości

 • toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy osobowe pracowników
 • Nadzoruje przestrzeganie regulaminu pracy oraz rozliczanie czasu pracy
 • Monitoruje terminowość sporządzania ocen okresowych pracowników
 • Prowadzi sprawy związane ze zgłaszaniem, aktualizacją danych oraz wyrejestrowaniem z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników oraz członków ich rodzin
 • Wykonuje zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w tym kieruje pracowników na profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) oraz prowadzi ewidencję i analizę wydanych zaświadczeń lekarskich

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ