Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 85392

Warunki pracy

 Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny

 • stanowisko zorganizowane zgodnie z przepisami bhp

 • praca wykonywana samodzielnie lub w zespole pod presją czasu

 • zagrożenie korupcją

 • czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek nie posiada windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w sprawach celnych w zakresie pozwoleń na stosowanie ułatwień, o których mowa w art. 166, art.179, art. 182 i art 185 unijnego kodeksu celnego, korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) oraz prowadzi postępowania w zakresie pozwoleń na złożenie zabezpieczenia generalnego
 • Realizuje czynności audytowe na potrzeby postępowania prowadzonego w zakresie wydawania pozwoleń oraz postępowania w zakresie ponownej oceny pozwoleń
 • Prowadzi procedury konsultacji i wymiany informacji między organami celnymi, wymaganych w przypadku postępowania o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy oraz w przypadku wydawania pozwoleń na korzystanie z odprawy scentralizowanej
 • Prowadzi postępowania w zakresie pozwoleń dla upoważnionego wystawcy potwierdzającego unijny status towarów, a także pozwoleń, o których mowa w art 233 ust. 4 unijnego kodeksu celnego oraz pozwoleń na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą TIR
 • Prowadzi postępowania w zakresie pozwoleń na odroczenie terminu płatności wymaganych należności celnych, o którym mowa w art. 110 lit. b i c unijnego kodeksu celnego
 • Prowadzi postępowania w zakresie wolnych obszarów celnych oraz w sprawie decyzji wydanych w zakresie miejsc uznanych do przedstawienia towarów organom celnym, w tym czasowego składowania oraz wolnych obszarów celnych
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz odpowiedzi na pisma procesowe, opracowuje wnioski o wniesienie skarg kasacyjnych
 • Monitoruje warunki kryteriów, które mają być spełnione przez posiadaczy pozwoleń oraz obowiązków wynikających z tych pozwoleń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów unijnego kodeksu celnego i przepisów wykonawczych
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ