Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 84292

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa

 • praca przy komputerze


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek posiada windę

 • budynek posiada toaletę przystosowaną do osób niepełnosprawnych

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Prowadzi czynności sprawdzające w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, tzw. „złych długów”
 • Prowadzi czynności sprawdzające w zakresie zalecanym przez inne organy podatkowe (art.274c Ordynacji Podatkowej)
 • Dokonuje czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Łatwość komunikacji
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego, materialnego i proceduralnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ