Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 84170

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 dodzin na dobę


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek wyposażony w windę i toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

  • prowadzi czynności sprawdzające w celu prawidłowego ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego
  • bada zasadność zwrotu podatków w celu prawidłowego ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego
  • wydaje postanowienia w celu przedłużenia terminu zwrotu podatku

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
  • Łatwość komunikacji
  • Znajomość przepisów prawa podatkowego, materialnego i proceduralnego
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

    APLIKUJ TERAZ