Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy referent

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wejherowo
Ogłoszenie o naborze Nr 75790

Warunki pracy


 • bariery architektoniczne: brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,

 • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w siedzibie urzędu,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer , drukarka, telefon.

Zakres zadań

 • realizacja czynności kancelaryjnych w systemie SIDAS
 • ewidencja/rejestracja wpływającej korespondencji do Wydziału
 • realizacja czynności związanych z archiwizacją spraw
 • wprowadzanie danych do Systemu Wspomagania Organizacji Policji (SWOP)
 • zapoznawanie funkcjonariuszy i pracowników Wydziału z aktami prawnymi i poleceniami wyższych przełożonych
 • terminowe, staranne wykonywanie poleceń Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo -Śledczego oraz wyższych przełożonych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno - biurowej
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnej oznaczonej klauzulą "POUFNE"
 • biegła obsługa komputera (znajomość podstawowych programów) i innych urządzeń biurowych
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu pracy
 • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość podstaw prawnych archiwizacji
 • wysoka kultura osobista
APLIKUJ TERAZ