Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 138150

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa/fizyczna,
 • praca z wykorzystaniem komputera powyżej 4h
 • obsługa urządzeń biurowych
 • praca w zespole pod presją czasu
 • czas pracy zgodny z ustawą kodeks pracy

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • czterokondygnacyjny budynek bez windy
 • w budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami na parterze
 • więcej informacji o dostępności: deklaracja dostępności

Zakres zadań

 • Przyjmuje korespondencję wpływającą do Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, dokonuje wstępnego podziału korespondencji przeznaczonej dla Dyrektora, Zastępców Dyrektora i komórek organizacyjnych, oraz rejestruje korespondencję w systemie teleinformatycznym
 • Prowadzi obsługę administracyjno-kancelaryjną Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
 • Wykonuje czynności w zakresie organizacji pracy kierownictwa
 • Przygotowuje korespondencje do wysyłki
 • Prowadzi sekretariat Zastępców Dyrektora Izby

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość organizacji izb i urzędów skarbowych
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe