Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 138692

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa i fizyczna
 • obsługa urządzeń biurowych
 • praca w zespole pod presją czasu
 • praca na wysokości do 3m
 • ręczne prace transportowe
 • czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • budynek nie posiada windy
 • budynek nie posiada toalet dla osób z niepełnosprawnościami

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z towarami znajdującymi się w magazynach depozytowych Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni
 • Prowadzi postępowania dotyczące towarów stanowiące depozyty

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów prawa materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe