Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy referent

Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 136928

Warunki pracy


 • Bariery architektoniczne - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 • Godziny pracy: 7:30-15:30

Zakres zadań

 • dba o prawidłowe funkcjonowanie sekretariatu wydziału,
 • przyjmuje, rozdziela, rejestruje, wysyła korespondencję,
 • sporządza wykazy przesyłek oraz zestawień z tym związanych,
 • pełni nadzór nad dokumentacją złożoną przez pracowników i funkcjonariuszy wydziału,
 • sporządza spisy teczek archiwalnych, spisy akt do przekazania do archiwum, protokoły brakowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność, umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi programów Pakietu Office
 • Przestrzeganie dyscypliny służbowej oraz przepisów o zachowaniu tajemnicy informacji niejawnych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ