Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy nadzorca ochrony wybrzeża

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy nadzorca ochrony wybrzeża
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 83840

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych: na lądzie
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
- czynniki biologiczne: KLESZCZE
- zmienne warunki atmosferyczne: praca w terenie
- uprawnienie do kierowania pojazdem służbowym: KAT. B


Narzędzia i materiały pracy:
- komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak windy
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi nieodpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzi stały dozór powierzonego odcinka pasa technicznego w Obchodzie i zgłasza Kierownikowi Obwodu Ochrony Wybrzeża wszelkie zmiany spowodowane oddziaływaniem morza i działalnością ludzi oraz wystąpienia zanieczyszczeń różnymi środkami chemicznymi
 • prowadzi racjonalną gospodarkę wydmowo-leśną, wykonuje zadania gospodarcze zgodnie z planem, istniejącymi potrzebami, obowiązującymi normami oraz wytycznymi przełożonych
 • pełni stały nadzór nad wykonywanymi robotami, kieruje zespołem pracowników wykonujących prace wydmowo-leśne, nadzoruje przestrzeganie przez robotników dyscypliny pracy i przepisów bhp
 • bierze udział w akcjach przeciwsztormowych i przeciwpowodziowych, prowadzi systematyczną lustrację brzegu i umocnień brzegowych w chwili ogłoszenia alarmu przeciwsztormowego oraz sporządza raporty ze szkód sztormowych
 • przekazuje i odbiera pas techniczny pod działalność gospodarczą prowadzoną na terenie Obchodu
 • kontroluje wykorzystanie pasa technicznego oraz egzekwuje zachowanie zgodne z zaleceniami i przepisami porządkowymi, w tym prowadzi postępowania mandatowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie profilowe w obszarze: leśne lub przyrodnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze: ochrona przyrody, gospodarka leśna, ochrona brzegów
 • znajomość przepisów kpa w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących administracji morskiej w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów ustawy o lasach w zakresie wykonywanych zadań, w szczególności: znajomość zasad dotyczących hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej oraz pozyskiwania i sortymentacji drewna
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • umiejętność obsługi MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność kierowania zespołem i pracy w grupie
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów do prowadzenia gospodarki leśnej
APLIKUJ TERAZ