Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy księgowy

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 74209

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, budynek III piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję rzeczowych składników majątku w celu prawidłowej realizacji zadań Sekcji Techniki Specjalnej Wydziału Techniki Morskiej MOSG zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wykonuje, rejestruje i księguje dowody materiałowe i przychodowo – rozchodowe w celu prawidłowej realizacji zaopatrzenia dla granicznych jednostek organizacyjnych.
 • Prowadzi komputerową ewidencję rzeczowych składników majątkowych w celu uaktualnienia bazy danych.
 • Przygotowuje ewidencję do inwentaryzacji, uzgadnia ewidencję główną rzeczowych składników majątku z granicznymi jednostkami organizacyjnymi w celu prawidłowej gospodarki rzeczowymi składnikami majątku.
 • Przygotowuje protokoły szkód, prowadzi ewidencję i archiwizację szkód będących w merytorycznym zainteresowaniu Wydziału Techniki Morskiej w celu prawidłowych procedur związanych z likwidacją szkód.
 • Wykonuje sprawozdania kwartalne rzeczowych składników majątku i uzgadnia miesięczne z Wydziałem Finansów MOSG w celu prawidłowej realizacji gospodarki rzeczowymi składnikami majątku.
 • Wykonuje do Komendy Głównej SG sprawozdania rocznych stanów ilościowych i jakościowych oraz ruchów składników mienia z zakresu techniki specjalnej w organizacyjnych komórkach MOSG.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze pracy biurowej
 • Znajomość przepisów związanych z prowadzeniem księgowości rzeczowych składników majątku
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Łatwość w komunikacji, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa programu komputerowego Fortech ŚT i innych programów księgowych wdrażanych w MOSG
 • Obsługa księgowych programów komputerowych
APLIKUJ TERAZ