Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 84750

Warunki pracy

- komputer, bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, - praca w terenie, - stres związany z obsługą klientów, - wysiłek fizyczny związany z przeprowadzaniem kontroli technicznych, - nietypowe godziny pracy - dyżury

Zakres zadań

 • przyjmowanie pojazdów do obsługi i naprawy w celu ustalenia stanu technicznego oraz wskazania usterek i wad,
 • przeprowadzanie prób kontrolnych włącznie z wykonywaniem jazd próbnych w celu ustalenia sprawności pojazdu,
 • uczestnictwo w komisjach technicznych w celu dokonywania ocen technicznych, wycen kosztów naprawy oraz odbioru wykonywanych robót,
 • prowadzenie praktycznej nauki zawodu dla uczniów w celu odbycia praktyki zawodowej w Stacji Obsługi Wydziału Transportu KWP w Gdańsku,
 • stwierdzenie, że pojazd po wykonanych obsługach i naprawach nadaje się do dalszej eksploatacji w celu dopuszczenia do użytkowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych lub tytuł technika pojazdów samochodowych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat w obszarze naprawy i eksploatacji
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość technologii napraw pojazdów,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność konsultacji treści drażliwych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii C,
 • dokładność, obowiązkowość, samodzielność,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ