Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy inspektor

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 84253

Warunki pracy

Praca biurowa przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wysoki parter, budynek
2 kondygnacyjny, bez windy.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych celem ustalenia uprawnień funkcjonariuszy do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych celem ustalenia uprawnień funkcjonariuszy do pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego
 • Prowadzenie korespondencji w sprawach mieszkaniowych z zachowaniem właściwych terminów
 • Bieżąca analiza potrzeb w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe celem realizacji uprawnień do świadczeń wraz ze sporządzeniem zapotrzebowania na środki finansowe
 • Prowadzenie ewidencji lokali i świadczeniobiorców celem sporządzania okresowych i doraźnych sprawozdań
 • Prowadzenie teczek mieszkaniowych
 • Prowadzenie spraw związanych z wykupem lokalu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • życiorys/CV i list motywacyjny - podpisane własnoręcznie
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji o klauzuli „ poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych o klauzuli „ zastrzeżone”
 • wysoka kultura osobista
APLIKUJ TERAZ