Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy inspektor

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 81267

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:  - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie


Warunki uciążliwe: - zmienne warunki atmosferyczne - praca w terenie, uprawnienie do kierowania pojazdem służbowym,


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - brak windy - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi nieodpowiedniej szerokości

Zakres zadań

 • przygotowuje zestawienia materiałowe wraz przygotowaniem procedury postępowania zgodnie z Ustawą „Prawo zamówień publicznych”
 • prowadzi dokumentację realizacji dostaw (dokumentacja rzeczowa, finansowa, archiwizacja danych, itp.) oraz przeprowadza postępowania reklamacyjne
 • przygotowuje dokumentację i przeprowadza realizację dostaw wg procedur nie objętych Ustawą „Prawo zamówień publicznych”
 • przygotowuje zestawienia materiałowe, weryfikuje i klasyfikuje tryb postępowania,koordynuje dostawy dla potrzeb całego Urzędu
 • realizuje zadania związane z gospodarką materiałową Urzędu Morskiego, w tym prowadzi sprawy związane z utylizacją odpadów niebezpiecznych, np. akumulatory
 • prowadzi sprawy związane z Rodzajową Ewidencją wydatków dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni
 • analizuje ceny rynkowe oraz nowe systemy i technologie, przygotowuje zaplecze logistyczne związane z dostawami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne lub ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze: zaopatrzenia, logistyki, zamówień publicznych
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, umiejętność stosowania przepisów w praktyce
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość programu fakturowania i ewidencji magazynowych
 • umiejętność negocjacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w obszarze zamówień publicznych lub logistyki
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresu, zdolności logistyczne
APLIKUJ TERAZ