Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 80016

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa), - zagrożenie korupcją, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).

Zakres zadań

 • zarządzanie, administrowanie i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej systemów ZSR i DMR i urządzeń radiokomunikacyjnych Policji w woj. pomorskim,
 • zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych pomorskiej sieci WAN oraz MAN, w tym elementów systemu OST 112,
 • koordynowanie zadań oraz udzielanie porad technicznych użytkownikom systemów radiokomunikacyjnych Policji w zakresie ich funkcjonowania, w tym usuwanie awarii
 • zarządzanie systemami dyspozytorskimi w zakresie funkcjonowania systemów radiokomunikacyjnych na obszarze działania pomorskiej Policji,
 • wykonywanie instalacji radiokomunikacyjnych w pojazdach i na obiektach radiokomunikacyjnych,
 • planowanie zakupów sprzętu i usług w celu zapewnienia ciągłości w funkcjonowaniu utrzymywanych systemów łączności radiowej,
 • udział w pracach związanych z opracowywaniem założeń do SIWZ oraz w pracach komisji przetargowych, udzielanie oferentom odpowiedzi na pytania dotyczące wymaganych parametrów technicznych i jakościowych celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyłonienie dostawcy zamówienia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 1,5 roku w administracji lub od 1 roku w obszarze elektroniki, radiokomunikacji, telekomunikacji, teleinformatyki, informatyki.
 • asertywność, umiejętność przekonywania i wyrażania swoich poglądów, umiejętność skutecznej komunikacji
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym - zapewniającym umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • świadectwo kwalifikacyjne E, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci na stanowisku eksploatacji.
APLIKUJ TERAZ