Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 78051

Warunki pracy

- komputer, bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, - zagrożenie korupcją,  - krajowe wyjazdy służbowe , - praca w terenie, - zagrożenie naciskami grup przestępczych

Zakres zadań

 • wykonywanie, koordynowanie i nadzór nad pracą i zagadnieniami w zakresie wykonywania czynności z wykorzystaniem Systemów Informacji Przestrzennej GIS wspomagających analizę kryminalną o analizę geograficzną, sporządzanie raportów z przeprowadzonych analiz oraz szkolenie policjantów i pracowników Policji w zakresie obsługi i wykorzystwania Systemów Informacji Przestrzennej,
 • wykonywanie analiz geograficznych z wykorzystaniem Systemów Informacji Przestrzennej GIS na podstawie materiałów do spraw dostarczonych przez zleceniodawców,
 • koordynowanie i uczestniczenie w opracowywaniu i modyfikacji map cyfrowych i rastrowych na podstawie dostarczanych do analizy materiałów dowodowych w celu wspomagania procesu wykrywczego,
 • koordynowanie realizacji zadań przy wykonaniu opracowań statystycznych oraz mapowych zagrożenia przestępczością kryminalną na terenie woj. pomorskiego,
 • stała obsługa kartograficzna wszystkich wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, a także innych jednostek policyjnych garnizonu pomorskiego,
 • stała współpraca ze Sztabem Policji KWP w zakresie wykorzystywania Systemów Informacji Przestrzennej i wykonywania analiz w oparciu o dane z Systemu Wspomagania Dowodzenia oraz Uniwersalnego Modułu Mapowego,
 • wypracowanie nowych procedur wykorzystujących Systemy Informacji Przestrzennych, testowanie aplikacji typu outsourcingowych,
 • wykonywanie sprawdzeń adresów na zlecenie jednostek Policji woj. pomorskiego w aplikacji Systemu Meldunku Informacyjnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe specjalistyczne (geograficzne, kartograficzne, kryminalistyczne, gospodarka przestrzenna)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • obsługa komputera i aplikacji zintegrowanego środowiska wspomagania analizy kryminalnej w stopniu zaawansowanym,
 • posługiwanie się specjalistycznym oprogramowaniem,
 • umiejętność pracy zespołowej, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, umiejętnośćć planowania i organizacji pracy własnej
 • umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność analitycznego myślenia i prawidłowego wnioskowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania w praktyce obowiązujących przepisów,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym,
 • znajomość grafiki komputerowej i technik wizualizacyjnych
APLIKUJ TERAZ