Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy inspektor

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 74121

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa  

 • pernamentna obsługa klientów zewnętrznych


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,

 • pokój biurowy mieści się na trzecim piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą,

 • wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,

 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,

 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, 

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka. 

Zakres zadań

 • obsługuje klientów zewnętrznych
 • udostępnia dokumentację przełożonemu oraz pracownikom merytorycznym oraz dokonuje dekretacji zastępczej na dokumentach w postaci papierowej
 • obsługuje urządzenia biurowe, łączy rozmowy telefoniczne, przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • współpracuje z Kancelarią Ogólną Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie wysyłki i odbioru korespondencji oraz archiwizacji i udostępniania dokumentacji, rozdziela, przekazuje i udostępnia korespondencję w systemie EZD
 • przygotowuje dokumenty z zakresu spraw kadrowych (listy obecności, ewidencji wyjść, delegacji) dotyczące pracowników Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz instrukcji kancelaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ