Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy inspektor

Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 74064

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, naturalne i sztuczne oświetlenie, bariery architektoniczne (brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo)

Zakres zadań

 • Planowanie i analiza potrzeb KMP w Gdańsku i podległych jej jednostek w zakresie materiałów konserwacyjnych, sprzętu gospodarczego, narzędzi oraz agregatów
 • Dokumentowanie działań związanych z ujawnieniem, przekazywaniem informacji oraz wykonywaniem niezbędnych napraw w zakresie usterek i awarii dotyczących funkcjonowania obiektów oraz sprzętu i materiałów
 • Prowadzenie ewidencji finansowej, faktur, materiałów i sprzętu
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem i wydawaniem sprzętu oraz materiałów
 • Uzgadnianie ewidencji głównej z magazynierem
 • Rozliczanie książek konserwatorów
 • Uczestnictwo w przeglądach budynków
 • Dokonywanie awaryjnych zakupów materiałów i sprzętu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku lub co najmniej 2 lata w administracji
 • Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów i procedur
 • Komunikatywność, kreatywność, samodzielność, organizacja pracy własnej
 • Umiejętność obsługi sprzętów biurowych i programów komputerowych
 • Znajomość pakietu Microsoft Office (Excel, Word, Power Point)
 • Znajomość przepisów dot. gospodarki materiałowo-technicznej i prawa budowlanego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemu SKOP
 • Znajomość przepisów dot. finansów publicznych
 • Uprawnienia elektryczne SEP eksploatacja "E"
APLIKUJ TERAZ