Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 133168

Warunki pracy


 • Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z obsługą obiektów socjalnych, w tym: •przyjmuje wnioski o przydział miejsca w ośrodkach, wystawia skierowania i przesyła do wnioskodawców, przekazuje do Wydziału Finansowego – Księgowego •przeprowadza rozpoznania rynku dla zadań związanych z funkcjonowaniem obiektów socjalnych •koordynuje pracę i współpracuje ściśle z administratorami ośrodków i wykonawcami odpowiedzialnymi za ich utrzymanie •zaopatruje ośrodki w środki higieny, materiały i wyposażenie niezbędne do ich funkcjonowania •rozlicza i kontroluje wydatki ponoszone na utrzymanie ośrodków •dokonuje regularnych przeglądów ośrodków pod kątem wyposażenia, stanu technicznego obiektów i ich otoczenia •przygotowuje plany zakupów i remontów •przygotowuje i przekazuje statystyki dotyczące wykorzystania ośrodków do GUS
 • Prowadzi ewidencję środków trwałych i innych składników majątkowych w celu zachowania przejrzystości i kontroli nad majątkiem Oddziału i ośrodków socjalnych oraz przygotowywania i przeprowadzania okresowej inwentaryzacji składników majątkowych
 • Nadzoruje czynności związane z gospodarką majątkiem podległym w porozumieniu z innymi Wydziałami i Rejonami
 • Wspomaga pracę sekretariatu i kancelarii Oddziału
 • Prowadzi sprawy logistyczno-gospodarcze współdziałając w tym zakresie z innymi pracownikami w celu zapewnienia wymiany informacji w tym zakresie
 • Wspomaga prowadzenie archiwum zakładowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość aktów prawnych: ustawa o finansach publicznych, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa Prawo zamówień publicznych
 • Obsługa pakietu MS Office (Word, Excel)
 • Kompetencje: • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, • rzetelność, • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, • współpraca, • komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemu SAP
 • Prawo jazdy kat. B.
APLIKUJ TERAZ