Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy inspektor

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 139860

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowo-administracyjna w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30;
 • praca w siedzibie Komendy.

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 • naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała;
 • narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner;
 • stanowisko usytuowane na I-szej kondygnacji budynku komendy;
 • przed budynkiem brak podjazdów dla wózków inwalidzkich;
 • toaleta nie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • brak windy.

Zakres zadań

 • prowadzi kancelarię komendy oraz sekretariatu Komendanta Miejskiego, w tym odbiera telefony, przyjmuje i wysyła korespondencję oraz przesyłki kurierskie, rejestruje korespondencję;
 • obsługuje system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w zakresie kancelarii ogólnej, w tym koordynuje sprawy związane z EZD;
 • prowadzi rejestr korespondencji wpływającej i wysyłanej oraz doręcza ją do poszczególnych komórek organizacyjnych KM;
 • prowadzi sprawy związane z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów PSP;
 • sporządza z zakresu prowadzonych spraw obowiązującej statystyki i sprawozdawczości oraz opracowuje analizy kadrowe, przygotowuje i przekazuje dokumentację z zakresu prowadzonych spraw do archiwum;
 • prowadzi kalendarz spotkań komendanta;
 • prowadzenie i na bieżąco aktualizuje wszelką dokumentację stanowiącą podstawę do naliczania i wypłaty nagrody za zastępstwa i dodatku szkodliwego;
 • prowadzi sprawy związane z ewidencją pieczęci.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach budżetowych
 • znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;
 • biegła znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych;
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office i Open Office;
 • obsługa specjalistycznych programów kadrowych;
 • zdolność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu pracy biurowej;
 • zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole;
 • obsługa programu kadrowego FORTECH;
 • znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o PSP i przepisów wykonawczych;
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu pracy biurowej;
 • odporność na stres;
 • systematyczność, komunikatywność;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.