Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy inspektor

Komenda Miejska Policji w Gdyni
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 137918

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu i na terenie podległym KMP w Gdyni. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Praca wymaga przemieszczania się w budynku. Budynek wyposażony w windę.


 

Zakres zadań

 • zapewnia sprawność techniczną systemów łączności i informatyki na terenie podległym KMP w Gdyni, dokonuje napraw centrali telefonicznych,
 • naprawia i konserwuje urządzenia sprzętu łączności – abonenckie urządzenia teleinformatyczne , telekomunikacyjne urządzenia zasilające i monitoringu
 • zaopatruje KMP w Gdyni i jednostki podległe w materiały eksploatacyjne, prowadzi dokumentację eksploatacyjną, ewidencję sprzętu i materiałów łączności i informatyki, rozlicza rozmowy telefonicznych,
 • zapewnia sprawność serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu urządzeń informatycznych i łączności
 • realizuje zadania z zakresu przygotowań mobilizacyjno-obronnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • uprawnienia SEP do 1kV,
 • ukończenie kursu komputerowego,
 • biegła znajomość sprzętu informatycznego, łączności radiowej i bezprzewodowej,
 • samodzielność
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy z urządzeniami informatycznymi i łącznościowymi