Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 135777

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, - stres związany z permanentną obsługą klientów zewnętrznych i wewnętrznych, - nietypowe godziny pracy, w tym dyżury, - zagrożenie naciskami grup przestępczych, - zagrożenie korupcją, - przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • koordynacja oraz realizacja sprawdzania i rejestracji osób, miejsc, przedmiotów i zdarzeń w policyjnych i poza policyjnych bazach danych w stosunku do których podejmowane będą czynności procesowe oraz przetwarzanie na potrzeby analizy statystycznej uzyskanych przez Policję informacji o wydarzeniach, osobach i rzeczach z zachowaniem terminów,
 • koordynacja oraz realizacja technicznego wsparcia policjantów Wydziału dw. z Korupcją KWP w Gdańsku przy realizacji czynności procesowych w miejscu ich wykonywania,
 • wpisywanie do systemu ERCDŚ wykazów dowodów rzeczowych,
 • obsługa uprawnień w KSIP i ERCDŚ funkcjonariuszom i pracownikom Wydziału oraz tworzenie i weryfikacja ewidencji w tym zakresie,
 • współpraca z pracownikami sądów i prokurator w zakresie wymiany informacji w związku z prowadzonymi w Wydziale czynnościami dochodzeniowo-śledczymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub powyżej 1 roku w obszarze realizacji zadań procesowych
 • umiejętność obsługi komputera w stopniu średnio zaawansowanym,
 • znajomość zagadnień dot. funkcjonowania Policji,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej, perspektywicznego jej planowania oraz chęć systematycznego podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych,
 • komunikatywność, kreatywność, asertywność, umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność argumentowania,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz rozliczania dokumentów finansowych,
 • znajomość języka angielskiego/niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajmość struktury organizacyjnej KWP w Gdańsku ,
 • prawo jazdy.
APLIKUJ TERAZ