Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kartuzy
Ogłoszenie o naborze Nr 133436

Warunki pracy

praca biurowa

Zakres zadań

 • sprawowanie właściwego nadzoru nad powierzonym mieniem KPP Kartuzy, wnioskowanie o zakup środków trwałych, materiałów w celu wyposażenia wnętrz na rzecz KPP Kartuzy i jednostek podległych;
 • prowadzenie ewidencji pomocniczej majątku rzeczowego KPP Kartuzy;
 • uzgadnianie stanów ewidencji pomocniczej KPP Kartuzy z ewidencją główną KWP Gdańsk;
 • sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem - sporządzanie umów o odpowiedzialności materialnej;
 • wprowadzanie danych do systemu SWOP absencja dla Referatu Wspomagającego KPP Kartuzy;
 • archiwizacja dokumentacji otrzymanej i wytworzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • prowadzenie magazynu materiałów kancelaryjno-biurowych, techniki kryminalistycznej, druków oraz sporządzanie zapotrzebowań na w/w materiały;
 • w przypadku nieobecności specjalisty ds finansów realizowanie czynności wynikających z zastępstwa;
 • rozliczanie funkcjonariuszy i pracowników z powierzonego mienia w związku z przejściem na emeryturę, przeniesieniem lub zwolnieniem.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność obsługi programów komputerowych;
 • dokładność;
 • samodzielność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność;
 • dyspozycyjność;
APLIKUJ TERAZ