Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy inspektor ds. obsługi kancelaryjno-organizacyjnej w państwowej straży łowieckiej

Gdański Urząd Pracy
Starszy inspektor ds. obsługi kancelaryjno-organizacyjnej w państwowej straży łowieckiej
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/6799
OBOWIĄZKI:
Współpraca z kancelarią ogólną w zakresie wysyłki/odbioru korespondencji, rozdzielanie, przekazywanie i udostępnianie korespondencji w systemie EZD, przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu Komendanta Wojewódzkiego PSŁ oraz dokonywanie dekretacji zastępczej na dokumentach w postaci papierowej, obsługa klientów w zakresie udzielania niezbędnych informacji dotyczących spraw wykonywanych przez PSŁ, prowadzenie terminarza oraz obsługiwanie spotkania organizowanego w Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej, przekazywanie dokumentacji do składu chronologicznego oraz odbieranie i zwracanie dokumentacji wypożyczonej ze składu,przygotowywanie dokumentów z zakresu spraw kadrowych (list obecności, ewidencji wyjść, delegacje, rozliczenia czasu pracy w porze nocnej, harmonogramy czasu pracy) dot. pracowników PSŁ prowadzienie spraw w zakresie umundurowania i wyposażenia pracowników PSŁ, obliczanie ekwiwalentów za umundurowanieoraz jego konserwację. Prowadzenie obsługi poboru grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

wymagana znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów instrukcji kancelaryjnej, znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy