Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy inspektor ds. ewidencji wydatków budżetowych (oddział księgowości dysponenta iii stopnia w wydzialefinansów i budżetu)

Gdański Urząd Pracy
Starszy inspektor ds. ewidencji wydatków budżetowych (oddział księgowości dysponenta iii stopnia w wydzialefinansów i budżetu)
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/3933
OBOWIĄZKI:
Osoba na tym stanowisku:dekretuje i księguje wyciągi bankowe oraz uzgadnia salda na wyciągach bankowych z rachunkiem bieżącym jednostkisporządza przelewy bankowe,weryfikuje dokonane zapisy księgowe i uzgadnia salda kont księgowych prowadzonej ewidencji syntetycznej ianalitycznej na rachunku sum depozytowych i sum na zlecenie, a także w ramach środków Funduszu Pracy,sporządza miesięczne sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy, kwartalną informację z wykonaniaplanu finansowego Funduszu Pracy, współuczestniczy w sporządzaniu miesięcznego i rocznego sprawozdaniabudżetowego Rb-23, dokonuje bieżącej analizy stanu środków na rachunkach dysponenta III stopnia oraz prowadzi bieżącą analizę zobowiązań urzędu pod względem terminów płatnościsporządza w systemie TREZOR zapotrzebowania na środki budżetowe oraz prowadzi bieżącą analizę stanu ichrozdysponowania, ewidencjonuje równowartość wydatków dokonywanych przez urząd ze środków budżetowych na sfinansowanie własnych środków trwałych w budowie, a także równowartość zakupu gotowych środków trwałych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

wykształcenie średnie, znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej wwojewództwie, znajomość przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej oraz szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innegopaństwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadająprawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Korzystanie z pełni praw publicznych.Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w pracy w księgowości w jednostce sektora finansów.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy