Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy bosman portu

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor Urzędu Morskiego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy bosman portu
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 84923

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: praca w terenie, nietypowe ggodziny pracy (w tym dyżury)-równoważny system czasu pracy, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia: zmienne warunki atmosferyczne praca w terenie, uprawnienie do kierowania pojazdem służbowym do 3,5 tony, praca nocna. Narzędzia i materiały pracy: komputer. Infrastruktura - bariery architektoniczne: brak windy, brak podjazdu, brak schodołazu, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, drzwi odpowiedniej szerokości, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • obsługuje urządzenia i wyposażanie bosmanatu w Górkach Zachodnich. Prowadzeni bieżącą dokumentację pracy bosmanatu (Dziennik Portowy Służby Bosmańskiej, Dziennik Portowy Górki Zachodnie). Przeprowadzanie kontroli i inspekcji marin w Górkach Zachodnich w zakresie ich funkcjonowania zgodnie z przepisami oraz wyposażeniem bezpieczeństwa oraz stanem technicznym
 • samodzielne, według otrzymanych instrukcji, lub pod kierownictwem oficera, wykonuje kontrole na nabrzeżach oraz na statkach stojących przy nabrzeżach w celu utrzymania porządku w porcie oraz przestrzegania przepisów. W przypadku zaistnienia wykroczeń zbieranie dokumentacji i materiałów dowodowych
 • przeprowadza inspekcje jednostek pływających sportowo - rekreacyjnych tak przy nabrzeżach jak również podczas patroli oraz interwencji na łodzi inspekcyjnej „K-4”. Sporządzanie meldunków, zbieranie dokumentacji oraz materiału dowodowego
 • nadzoruje manewry cumownicze statków w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa
 • przeprowadza interwencyjne inspekcje nabrzeży, jednostek pływających oraz wód portowych - na polecenie przełożonego, związane z zauważonymi lub zgłaszanym nieprawidłowościami bądź łamaniem przepisów. Sporządzanie meldunków oraz zbieranie materiału dowodowego
 • przeprowadza kontrole systemu zasuw zapory automatycznej w rezerwacie „Ptasi raj” zgodnie z wymaganiami instrukcji oraz dziennika czynności kontrolnych
 • przeprowadza rutynowe oraz interwencyjne - na polecenie przełożonego, patrole na łodzi inspekcyjnej „K–4”
 • podejmuje działania interwencyjne na polecenie przełożonego w celu zapewnienia bezpieczeństwa w porcie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego morskiego
 • świadectwo operatora radiotelefonisty VHF
 • patent sternika motorowodnego
 • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego [A2 wg ESOKJ]
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat.B
APLIKUJ TERAZ