Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy Asystent w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Starszy Asystent w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii
Miejsce pracy: Gdańsk

grupa pracowników badawczych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony (12 miesięcy z możliwością przedłużenia)

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,
 • aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno- naukowe, przeglądowe i tym podobne).

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • tytułu magistra lub równorzędnego na kierunku biotechnologii medycznej,
 • doświadczenia (potwierdzonego publikacjami) w:
 • analizie IHC/IF na materiale tkankowym (FFPE),
 • konstrukcji mikromacierzy tkankowych (TMA),
 • izolacji kwasów nukleinowych (cfDNA) z płynów ustrojowych,
 • profilowaniu mRNA/miRNA w materiale wyizolowanym z tkanek FFPE (Nanostring),
 • sekwencjonowaniu (Sanger, NGS),
 • analizie qPCR (badanie ekspresji, genotypowanie),
 • analizie ddPCR (płynna biopsja),
 • analizie immunoenzymatycznej (ELISA),
 • analizie biostatystycznej cech kliniczno-patologiczno-molekularnych z wykorzystaniem środowiska statystycznego R (R Studio, R Studio Server),
 • analizie bioinformatycznej danych transkryptomicznych (Nanostring, mikromacierze ekspresyjne, RNAseq),
 • pozyskiwaniu i analizie danych z rezpozytoriów (NCBI GEO, TCGA),
 • dorobku naukowego w postaci co najmniej dwóch oryginalnych publikacji pełnotekstowych (w tym co najmniej jednej oryginalnej jako pierwszy autor) w recenzowanym czasopiśmie naukowym z Q1 i dorobku naukowego, który powinien wynosić co najmniej 8,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zgłoszenie patentowe zarejestrowane przez właściwy urząd patentowy.

Perspektywa półtoraroczna obejmuje:

 • dorobek naukowy w postaci co najmniej czterech publikacji pełnotekstowych (w tym co najmniej jednej jako pierwszy autor) w recenzowanych czasopismach naukowych (w tym co najmniej dwóch z Q1),
 • kierownictwo lub współudział w przynajmniej jednym projekcie badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych, pozyskanym w trybie konkursowym,
 • udokumentowane prowadzenie prac naukowych we współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi,
 • odbycie przynajmniej jednego stażu zagranicznego.

Perspektywa trzyletnia obejmuje:

 • dorobek naukowy w postaci co najmniej sześciu publikacji pełnotekstowych (w tym co najmniej dwóch jako pierwszy autor) w recenzowanych czasopismach naukowych (w tym co najmniej trzech z Q1),
 • wśród opublikowanych publikacji pełnotekstowych w recenzowanych czasopismach naukowych z Q1 w czasie niniejszego zatrudnienia co najmniej dwie powinny powstać we współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi,
 • kierownictwo przynajmniej jednego projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych, pozyskanego w trybie konkursowym,
 • jeżeli tematyka badawcza posiada potencjał innowacyjny – co najmniej jedno zgłoszenie patentowe zarejestrowane przez właściwy urząd patentowy.

OFERUJEMY:

 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • umowę o pracę na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
APLIKUJ TERAZ