Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy asystent laboratoryjny

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy asystent laboratoryjny
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 79321

Warunki pracy

·         praca w laboratorium biologicznym,


·         kontakt z materiałem roślinnym i odczynnikami chemicznymi, w tym substancjami/mieszaninami stwarzającymi zagrożenie,


·         konieczność pracy w zespole,


·         duża liczba i różnorodność prowadzonych równolegle badań i innych zadań,


·         praca pod presją czasu,


·         wyjazdy służbowe.


 


Miejsce pracy: siedziba Oddziału Centralnego Laboratorium GIORiN w Pruszczu Gdańskim,
ul. Zygmunta Wróblewskiego 5


·         Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo - brak windy,


·         narzędzia i materiały pracy - obsługa wysokospecjalistycznej aparatury analitycznej (do metod PCR), innego wyposażenia laboratoryjnego, stosowanego w diagnostyce wirusologicznej, oraz biurowego (komputer, skaner, drukarka),


·         praca przy monitorze ekranowym nie więcej niż 4 godziny dziennie.

Zakres zadań

 • wykonywanie analiz laboratoryjnych próbek roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w celu wykrywania i identyfikacji wirusów i bakterii
 • współudział w utrzymaniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania Laboratorium w Oddziale Centralnego Laboratorium w celu utrzymania akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025
 • współudział w prowadzeniu szkoleń, instruktażu oraz bieżącego doradztwa w sprawach związanych z diagnostyką wirusologiczną oraz bakteriologiczną
 • praca w zintegrowanym systemie informatycznym w ochronie roślin i nasiennictwie oraz w systemie zarządzania laboratorium LIMS

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wiedza z zakresu wirusologii i bakteriologii oraz praktyczna znajomość zagadnień związanych z wirusologią oraz bakteriologią
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z pracą w laboratorium biologicznym
 • dokładność, staranność, zdolności manualne
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Laboratorium
 • ogólna znajomość zagadnień związanych z rolnictwem, leśnictwem, ogrodnictwem, sadownictwem ochroną roślin, a także naturalnymi zasobami przyrodniczymi
APLIKUJ TERAZ