Praca w Gdańsku i okolicach: Stanowisko ds. finansowych- od specjalisty do głównego specjalisty

Gdański Urząd Pracy
Stanowisko ds. finansowych- od specjalisty do głównego specjalisty
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/6462
OBOWIĄZKI:
Prowadzenie procesów finansowo-księgowych Hevelianum. Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym. Sprawowanie kontroli wstępnej i bieżącej w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości. Prowadzenie kasy głównej Hevelianum i nadzór nad eksploatacją kas rejestrujących. Odprowadzanie gotówki do banku. Wystawianie dokumentów dotyczących sprzedaży. Bieżąca obsługa ściągalności należności i dochodzenia roszczeń. Księgowanie dokumentów finansowo-księgowych, uzgadnianie sald. Przygotowywanie i składanie sprawozdań do GUS. Bieżąca współpraca z bankiem prowadzącym rachunki Hevelianum. Monitorowanie wpłat z tytułu rezerwacji za pośrednictwem systemu lektronicznej komunikacji z bankiem. Wystawianie not korygujących. Planowanie wydatków związanych z realizacją powierzonych zadań. Bieżące monitorowanie zaangażowania i wykonania planu finansowego. Współprowadzenie rejestru wniosków o zaangażowanie środków. Przygotowywanie wniosków zmiany planu dotyczących dochodów i wydatków budżetowych Hevelianum. Monitorowanie zaangażowania i wykonania planu finansowego oraz przygotowywanie wniosków zmiany planu finansowego, przygotowywanie i składanie sprawozdań oraz raportów w obszarze finansowym, uczestniczenie w opracowywaniu regulaminów, procedur i instrukcji. Uczestniczenie w przygotowywaniu projektu planu finansowego Hevelianum.więcej informacji https://hevelianum.pl/pracuj-z-nami/
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne, minimum 4-letni staż pracy, w tym 2-letni na podobnym stanowisku, bardzo dobra znajomość programu MS Excel, umiejętności analityczne, dobra organizacja pracy, dokładność, odpowiedzialność i terminowość, umiejętność pracy w zespole, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia.Mile widziane (dodatkowe): znajomość zasad rachunkowości jednostek budżetowych, znajomość zasad rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE, znajomość programu finansowo-księgowego Sage Symfonia Finanse. Księgowość, innych programów finansowo-księgowych. Znajomość Ustawy - Prawo zamówień publicznych, znajomość Ustawy o finansach publicznych, znajomość Ustawy o rachunkowości.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

4 500 - 6 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy