Praca w Gdańsku i okolicach: Sprzątaczka

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
Sprzątaczka
Miejsce pracy: Tczew
Numer: StPr/21/2176
OBOWIĄZKI:
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie poszukuje sprzątaczki-Miejsce pracy: I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szkoły Morskiej 1, 83-110 Tczew-Wymiar czasu pracy 1 etat-Godziny pracy 13:00-21:00-Zakres pracy: sprzątanie wyznaczonego rejonu-Umowa o pracę na czas określony-Data rozpoczęcia pracy październik 2021 r.Wymagane dokumenty aplikacyjne:- list motywacyjny,-CV (życiorys) ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,-Dokumenty potwierdzające posiadane dodatkowe kwalifikacje.Dokumenty należy składać w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie w okresie: od 06.10.2021 do 13.10.2021r.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:-obywatelstwo polskie,-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,-wykształcenie co najmniej zawodowe -stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku sprzątaczki-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,-nieposzlakowana opinia.

Miejsce pracy:

Tczew


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie