Praca w Gdańsku i okolicach: Sprzątaczka

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
Sprzątaczka
Miejsce pracy: Stegna
Numer: StPr/21/0428
OBOWIĄZKI:
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1. Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu Gminy w Stegnie, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń sanitarnych, archiwum. 2. Okresowe czynności porządkowe, w tym:- mycie okien (w miarę potrzeb),- mycie drzwi i lamperii (w miarę potrzeb),- rozmrażanie lodówki (w miarę potrzeb).3. Mycie naczyń z Sali Narad.4. Codzienne sprawdzanie czy w pomieszczeniach biurowych nie zostały pozostawione włączone urządzenia elektryczne.5. Zgłaszanie przełożonym wszelkich awarii i uszkodzeń sprzętu oraz urządzeń powierzonych do sprzątania pomieszczeń Urzędu Gminy w Stegnie.6. Dbanie o powierzony sprzęt i urządzenia przeznaczone do sprzątania pomieszczeń, właściwe przechowywanie i racjonalne zużycie sprzętu oraz środków czystości.7. Po zakończonej pracy zamykanie pomieszczeń biurowych.8. W miarę potrzeb otwieranie i zamykanie budynku Urzędu Gminy w Stegnie.9. Zastępowanie sprzątaczki w razie jej nieobecności.10. Wykonywanie dodatkowych poleceń wydawanych przez Wójta Gminy, Z-cę Wójta i Sekretarza Gminy.
WARUNKI PRACY:
Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie: podstawowe, brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:- wykształcenie co najmniej podstawowe,- staż pracy brak,- posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,- ukończone 18 lat życia, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych;- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;- umiejętność sprawnej organizacji pracy, rzetelność, dokładność, sumienność komunikatywność, samodzielność w pracy, dyskrecja, obowiązkowość, dyspozycyjność, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.b. Wymagania dodatkowe:- doświadczenie w pracy na stanowisku sprzątaczki. INNE:Warunki zatrudnienia na stanowisku:- w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu);- rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko obsługi - praca fizyczna, kontakt z substancjami chemicznymi, zagrożenia związane z obsługą sprzętu elektryczno-mechanicznego, praca na wysokości;- umowa na czas określony. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Stegnie w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru nie przekraczał 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Ogłoszenie znajduje się na stronie https://bip.stegna.pl/wakaty/2/97/Sprzataczka/

Miejsce pracy:

Stegna


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

1 400 - 1 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim