Praca w Gdańsku i okolicach: Sprzątaczka w referacie społeczno-organizacyjnym

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
Sprzątaczka w referacie społeczno-organizacyjnym
Miejsce pracy: Stegna
Numer: StPr/21/1216
OBOWIĄZKI:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 1. Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu Gminy w Stegnie, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń sanitarnych, archiwum.2. Okresowe czynności porządkowe, w tym:- mycie okien (w miarę potrzeb)- mycie drzwi i lamperii (w miarę potrzeb)- rozmrażanie lodówki (w miarę potrzeb)3. Mycie naczyń z Sali Narad.4. Codzienne sprawdzanie czy w pomieszczeniach biurowych nie zostały pozostawione włączone urządzenia elektryczne.5. Zgłaszanie przełożonym wszelkich awarii i uszkodzeń sprzętu oraz urządzeń powierzonych do sprzątania pomieszczeń Urzędu Gminy w Stegnie.6. Dbanie o powierzony sprzęt i urządzenia przeznaczone do sprzątania pomieszczeń, właściwe przechowywanie i racjonalne zużycie sprzętu oraz środków czystości.7. Po zakończonej pracy zamykanie pomieszczeń biurowych.8. W miarę potrzeb otwieranie i zamykanie budynku Urzędu Gminy w Stegnie.9. Zastępowanie sprzątaczki w razie jej nieobecności.10. Wykonywanie dodatkowych poleceń wydawanych przez Wójta Gminy, Z-cę Wójta i Sekretarza Gminy.TREŚĆ OGŁOSZENIA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE https://bip.stegna.pl/wakaty/2/100/Sprzataczka/
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: podstawowe, brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:- wykształcenie co najmniej podstawowe,- staż pracy brak,- posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,- ukończone 18 lat życia, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych;- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;- umiejętność sprawnej organizacji pracy, rzetelność, dokładność, sumienność komunikatywność, samodzielność w pracy, dyskrecja, obowiązkowość, dyspozycyjność, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.Wymagania dodatkowe:- doświadczenie w pracy na stanowisku sprzątaczki.INNE: Warunki zatrudnienia: - w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu);- rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko obsługi - praca fizyczna, kontakt z substancjami chemicznymi, zagrożenia związane z obsługą sprzętu elektryczno-mechanicznego, praca na wysokości;- umowa na czas określony.Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Stegnie w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru nie przekraczał 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. TREŚĆ OGŁOSZENIA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE https://bip.stegna.pl/wakaty/2/100/Sprzataczka/

Miejsce pracy:

Stegna


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 1 450 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim