Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista/główny specjalista ds. zamówień publiczych

Gdański Urząd Pracy
Specjalista/główny specjalista ds. zamówień publiczych
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/7175
OBOWIĄZKI:
Załatwianie wszelkich spraw związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych w przedmiocie usług, dostaw i robót budowlanych,kompleksowa obsługa proceduralna postępowania o udzielanie zamówienia publicznego,weryfikacja materiałów w szczególności związanych z opisem przedmiotu zamówienia,prowadzenie dokumentacji przetargowej,nadzór nad poprawnością interpretacji przepisów w zakresie zamówień publicznych,przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udział w pracach komisji przetargowej,sporządzanie i koordynacja czynności związanych z zawieraniem umów z wybranymi oferentami,współpraca z obsługą prawną PFB w zakresie sporządzania projektów umów oraz prowadzonych postępowań,współpraca z innymi działami w zakresie udzielania zamówień publicznych,przygotowanie sprawozdań.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Język: angielski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
Uprawnienia: komunikacja interpersonalna
Uprawnienia: dobra organizacja pracy
Uprawnienia: obsługa komputera MS Ofice


Wymagania inne:

wysoka kultura osobista, radzenie sobie w warunkach stresujących i pod presją czasu, umiejetność pracy w zespole. Umiejętność wykorzystania przepisów w praktyce, samodzielność, kreatywność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność, lojalność, dochowanie tajemnicy, znajomość procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynikających z przepisów Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego w zakresie jaki wymagany jest Prawem zamówień publicznych, znajomość nowego Prawa zamówień publicznych obowiązującego od 01.01.2021 r. oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 4 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy