Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 102266

Warunki pracy


 • Praca w godzinach 7:30-15:30

 • Bariery architektoniczne - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań

 • Przygotowuje dokumentację związaną z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa pracy
 • Ustala należności przysługujące pracownikom m.in. uprawnienia do nagród, wysługi lat i odpraw
 • Prowadzi akta osobowe pracowników Policji oraz dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
 • Ewidencjonuje i koordynuje obieg dokumentacji związanej z absencją pracowników
 • Organizuje nabory na wakujące stanowiska
 • Koordynuje służbę przygotowawczą nowozatrudnionych pracowników Korpusu Służby Cywilnej
 • Nadzoruje realizację ocen okresowych
 • Sporządza zestawienia, sprawozdania i meldunki do jednostek nadrzędnych: Komendy Wojewódzkiej, P-FRON, GUS, KPRM
 • Koordynuje obieg dokumentacji w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe preferowane na kierunku administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub co najmniej 1,5 roku na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Znajomość prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów wykonawczych
 • Komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność, lojalność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • Bardzo duża samodzielność w podejmowaniu działań i interpretacji przepisów
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemu ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość przepisów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych
APLIKUJ TERAZ