Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 91297

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu;


Narzędzia i materiały ; Komputer, oprogramowanie Kadry i Płace "Gravis", Płatnik, Microsoft Office


Możliwość poruszania się po budynku: obecność windy.

Zakres zadań

  • prowadzenie spraw pracowniczych ( nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, prowadzenie dokumentacji osobowej, sprawozdawczość z zakresu zatrudnienia i wynagrodzenia)
  • prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzeń (naliczanie wynagrodzeń, terminowe rozliczenie zkładek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy)
  • prowadzenie spraw dotyczących ochrony danych osobowych
  • prowadzenie spraw organizacyjnych w tym współpraca w tworzeniu i uaktualnianiu regulaminów i instrukcji.
  • obsługa ZFŚS

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie administracyjne, kadrowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie spraw kadrowych, płacowych.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

    APLIKUJ TERAZ