Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 86791

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa), - zagrożenie korupcją,

Zakres zadań

 • opracowywanie wydawanych w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku dokumentów w toku postępowań administracyjnych w sprawie wydania/cofnięcia pozwolenia na broń palną;
 • obsługa interesantów w zakresie ubiegania się o wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej,
 • opracowywanie dokumentów w postaci zaświadczeń na zakup broni palnej osobom posiadającym pozwolenie na broń palną;
 • rejestrowanie/wyrejestrowywanie w policyjnych systemach informatycznych broni palnej,
 • koordynacja zadań dla jednostek terenowych Policji KMP/KPP woj. pomorskiego poprzez opracowywanie projektów pism i egzekwowanie ich realizacji w obszarze wydania/cofnięcia pozwolenia na broń oraz zabezpieczenia broni w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa,
 • sporządzanie zestawień statystycznych oraz analitycznych z zakresu wykonywanych zadań w sprawach o wydanie/ cofnięcie pozwolenia na posiadanie broni palnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji państwowej lub powyżej 1 roku w obszarze pozwoleń na broń
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o broni i amunicji,
 • dobra organizacja pracy własnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów Kodeksu Karnego oraz cywilnego,
 • umiejętność pracy w policyjnych systemach informatycznych,
APLIKUJ TERAZ